Bilder från Berthold Adolfsons
utställning 2008

 
 
--------------
 
   
   
   
   
   
   
 
--------------
 
 
Tack för besöket och välkommen åter!
 
 
--------------