Bilder från Annica Stiernlöfs utställning 2011

----------------
1.