Julsalongen 2001

I gallerietes södra rum hittar man bland andra Ardy Strüwer.

----------------
11.