Julsalongen 2001

Besökare i samspråk kring Stina Pehrsdotters i ull tovade "Gestalter".

----------------
3.