Konstföreningen
Galleri Flamingos vänner.
----------------

Då galleriet upphört med utställningsverksamheten har även Konstföreningen Galleri Flamingos vänner lagt ned sina aktiviteter.
Vi tackar alla medlemmar för ert engagemang och för den positiva energi ni skänkt oss under åren.

Stort tack från alla i styrelsen.

----------------