Kätie Nilsson ställer ut 2009

 
 
--------------
 
 
--------------
 
 
Kätie och vi på Flamingo tackar för besöket!
 
 
--------------