Utställningsbilder från
Konst från Gotland 2006

----------------
2.