Bilder från Inger Larsson och
Anders Bäckströms vernissage
 
 
--------------
 
 
--------------
 
 
Tack för besöket och välkommen åter!
 
 
--------------