Julsalongen 2001

James Coignards vackra estning Grön triangel är det första som möter galleribesökaren.

----------------
2.