Julsalongen 2001

Marie Collinder och Hagage exponeras i inre rummet.

----------------
6.