Konstföreningen
Galleri Flamingos vänner.
----------------

Då galleriet upphört med utställningsverksamheten har vi i styrelsen för Konstföreningen Galleri Flamingos vänner beslutat att lägga ner våra aktiviteter.
Vi tackar alla medlemmar för ert engagemang och för den positiva energi ni skänkt oss under åren.

Stort tack från alla i styrelsen.

------------------------------

Konstföreningen Galleri Flamingos vänner var en konstförening med många strängar på sin lyra. Varje år erbjöds medlemmarna möjligheter att resa på spännande och intressanta konstresor (se nedan).

I augusti varje år hölls utlottningar av de konstverk som föreningen köpt in. I menyn nedan kan ni läsa om och titta på de priser som lottats ut.

----------------