Julsalongen 2001

Besökare begrundande Pentti Kaskipuros fenomenala torrnålas tryck.

----------------
8.