Julsalongen 2001

På galleriets övervåning hittar man bland annat estningar av Pol samt serigrafier av Carlén.

----------------
9.