Några foton från Wilgot Linds och Sanny Laurins utställning 2010

----------------
1.