Några foton från Wilgot Linds och Sanny Laurins utställning 2010

----------------
2.